Sustainable Way grundades i januari 2020 av Marie Lundberg och Rasmus Dorsch.

 

Vi precis som alla andra vet hur oerhört viktig hållbarhetsfrågan är, och kommer att vara framåt. Men trots all information om de risker och utmaningar vi står inför så går utvecklingen inte fort nog.

Vad beror detta på?


Vi ser att detta är kopplat till att frågan idag huvudsakligen drivs av hot istället för möjligheter.

Den sanna drivkraften byggs på vilja och motivation.Vi vill motivera Svenskt näringsliv att våga satsa på hållbarhet - 

På riktigt!